Timmy in Swedish

Another language to be checked off the list:

Tidningen Forbes återger det som ekonomiske nobelpristagaren och vänsterdebattören Paul Krugman häromdagen skevom Sverige i New York Times:

Varje gång jag läser någon som talar om de \”kollapsande välfärdsstaterna i Europa\” får jag lust att ta den personen på en tvångstur till Stockholm. Om man tror på det högern säger, borde ett land med Sveriges nivå på skatter och välfärdsförmåner vara rena fattighuset. Märkligt nog, det är inte så det ser ut, minst sagt.

På detta replikerar Tim Worstall i Forbes att Sverige inte heller ser ut som den amerikanska vänstern tror. Han skriver i Paul Krugman and the Socialist Hellhole That is Sweden:

Till exempel har Sverige ingen arvsskatt. Ingen överhuvudtaget. Man har heller ingen nationell minimilön eller förmögenhetsskatt. Detta ligger i linje med klassisk liberalism, eller om man så vill, etablerad ekonomisk vetenskap beträffande beskattning. Skatter på företag och kapital är lägre än skatt på arbetsinkomst. Det är konsumtionsskatter som bär den tunga bördan när det gäller att finansiera välfärdsstaten, inte företags- eller kapitalskatter. Norden är mer ekonomiskt fritt än USA på många områden.

Dessutom finns en annan poäng jag gärna vill lyfta fram. Inkomstskatter till staten är låga i dessa länder. Man distribuerar inte stora delar av den nationella inkomsterna genom huvudstaden: de uttaxeras och konsumeras lokalt i kommuner.

När jag i svensk debatt, exempelvis i panel med Karin Pettersson (nu politisk chefredaktör i Aftonbladet), påpekat att amerikansk ekonomisk politik inte alla gånger ligger till höger om Sverige har man fnyst åt detta och fortsatt leva kvar med sina fördomar.

Visst är det intressant att höra borgerligt beröm av Sverige från utländska debattörer?

Självklart ändrar inte detta på det faktum att Sverige tillhör dem med världens högsta skatter, vilket i sig är en allvarlig och brutal inskränkning i människors frihet. Skattetrycket höjdes åren kring 1970 då landet var homogent och gamla moraliska normer gällde, exempelvis var arbetsmoral en bärande tanke snarare än rättighetstänkande. Alla strävade efter samma livsmål.

Så är det inte längre. Därför blir det omöjligt att via kollektiva beslut i politiken göra prioriteringar som alla delar. I takt med att livsstilarna blir fler blir det nödvändigt att flytta tillbaka besluten över sociala prioriteringar till människor och familjer. I dessa avseenden ligger amerikanska samhället långt före Sverige.

Men nog är det glädjande att Sverige kan vara bättre på en del punkter, även när det gäller ekonomisk frihet.

6 thoughts on “Timmy in Swedish”

  1. I love being quoted in foreign languages; I can assume they’re praising me, even though I’ve no idea what they’re saying.

  2. Don’t you mean swedish 🙂

    Tim adds: Erm, given that the writer/translator was not of the type that fills those naked basketball films of my youth, yes, I probably do.

  3. Ingrid, Karin, Malin och Frida

    Translation accurate, as far as it goes. Of course, it sounds much better in almost-Norse than it does in the woeful melange of everything that is English, so you can now probably quote this as the best thing you ever wrote.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *